• IMG_7648
  • IMG_7653
  • IMG_7649
  • IMG_7654
  • IMG_7650
  • IMG_7655
  • IMG_7651
  • IMG_7656
  • IMG_7652
  • IMG_7657
1

Rifare_co

Rifare_co "LOGo Tee" Black / Gray

Regular price
NT$ 1,980.00
Sale price
NT$ 1,980.00
Regular price
NT$ 0.00
Rifare_co LOGO L/S T-SHIRT

“Rifare”在意大利語中意為“重製、重生”。 烏鴉的形像在許多文化中都有“智慧和活力”的象徵。  Rifare_co 擅長解構現有的鞋款款式,結合東西方思維,賦予鞋子新的生命。

厚磅數綿質面料,以及寬短的版型搭配上更適合亞洲人身型。

Material:
Cotton

Color:
Black / Gray

Size:
S/M/L/XL/XXL